In de add-on RF-FRAME JOINT Pro is het mogelijk om de stijfheidsclassificatie van een straalverbinding te doen:Dit is een optie die de gebruiker als volgt kan instellen:De berekende stijfheid kan in het 3D model van RSTAB/RFEM ingevoerd worden het effect van de staalverbinding in de 3D structuur in rekening te brengen:Het is tevens mogelijk en de basisversie van RSTAB/RFEM om een stijfheidskarakteristiek in de scharnier in te voeren als functie:Het inbrengen van de stijfheid in de structuur heeft in invloed op de interne krachten, spanningen en doorbuiging.

Deze zullen op hun beurt weer een effect hebben op de eenheidscontrole van Eurocode 3 in de add-on RF-STEEL EC3.

Door een goed ontwerp en de stijfheidskarakteristiek in rekening gebracht kan men bijvoorbeeld besparen op de kolommen zoals getoond in onderstaande figuur:

Zie in dit opgenomen webinar een praktisch voorbeeld van deze toepassing:

https://youtu.be/REkdZ-_JmpA?t=35m22s