In de basis versie van RSTAB/RFEM is het mogelijk om tweede orde te rekenen volgens Eurocode 3.


In de norm staat hetvolgende vermeldt:

Voor de constructie mag een eerste-orde berekening gebruikt zijn indien de verhoging van de relevante inwendige krachten of momenten -of welke andere verandering van het constructief gedrag veroorzaakt door de vervormingen- verwaarloosd kan zijn. 

Die voorwaarde mag verondersteld zijn te zijn vervuld indien aan het volgende criterium is voldaan: alfa cr.= Fcr//FEd  >= 10 voor een elastische berekening. ( sic. norm EN 1993-1-1:2005 §5.2 p30)


Hoe dient men dit te interpreteren?

De vermeerderingsfactor ( formule (5.4),  zie p 32) wordt afgeleid  uit alfa cr  en deze wordt bij een grens van 10 gelijk aan 1,11  een vermeerdering  van ongeveer 10% 

Als alfa cr kleiner is dan 10 wordt de vermeerderingsfactor groter (dus  meer dan 10% vergroting van de relevante grootheden) en dan moet er rekening mee gehouden worden om met de tweede- orde rekening te houden.

Als alfa cr groter is dan 10 wordt de vermeerderingsfactor kleiner, de vergroting ligt dus lager dan 10 % en mag dan volgens de norm verwaarloosd  worden.

Kortom dit criterium drukt uit dat het verschil van de resultaten van een elastische berekening eerste -orde en tweede-orde kleiner dan 10% verwaarloosd mag worden. 


Deze alfa cr. kan de gebruiker bepalen met de add-on RF-STABILITY.

De gebruiker rekent met tweede orde dichter bij de realiteit dan een gewone eerste orde berekening.

Een bijkomend voordeel is dat er gerekend mag worden met een knikfactor = 1 (kniklengte = systeemlengte).Als men eerste orde rekent dient men de kniklengte steeds te berekenen. In RF-STEEL EC3 zijn handige hulpmiddelen ingebouwd:

1) via de wizard om de factor te bepalen

2) via RF-STABILITY om de effectieve kniklengte analytisch te bepalen:

https://www.dlubal.com/en/products/rfem-and-rstab-add-on-modules/others/rf-stabilityOm correct tweede orde te rekenen dient de gebruiker imperfecties in rekening te brengen.

Dit kan in de basisversie van RSTAB/RFEM via een eenvoudig belastingsgeval imperfectie.

In RSTAB/RFEM zijn handig wizard geïntegreerd om op een eenvoudige manier deze imperfecties volgens de Eurocode te genereren.Het is ook mogelijk om het aanmaken van imperfecties te automatiseren door de add-on RF-IMP te gebruiken:

https://www.dlubal.com/en/products/rfem-and-rstab-add-on-modules/others/rf-imp


Zie deze link van onze eerder opgenomen infodag hierover:

https://youtu.be/T4o7uu8qlzI